up down
Thank You Water

Днес ние дължим на водата повече от когато и да било. Черпим живот от коритата на реките, намираме спокойствие по техните брегове. Водата ни дава сигурност в момент, когато едно измиване на ръцете може да се окаже изключително важно. На нея дължим също и мигове на радост, когато се гмуркаме във вълните ѝ. От реките и заливите, гъмжащи от птици и пълни с риба, до храната и напитките, които попадат на трапезата ни – водата засяга всеки малък момент от нашия живот.

Сега е времето да ѝ благодарим..., но вместо думи, нека просто ѝ обърнем повече внимание!

Защото водата ни дава всичко, от което имаме нужда. А никога не е била изложена на толкова сериозен риск.

Присъедини се към WWF за едно специално пътешествие! Преоткрий влажните зони на река Дунав! Бъди част от промяната!

Гледай нашия филм!
превъртане scroll

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО ДУНАВ С WWF с подкрепата на Google

През последните 150 години 80% от заливаемите територии на река Дунав и нейните притоци са изчезнали. Заедно обаче можем да променим това! Елате с нас на интерактивно пътешествие с Google Earth и опознайте Дунав и неговия пъстър растителен и животински свят!

Get on water!

1-ва спирка: Унгария 2-ра спирка: България 3-та спирка: Румъния
Water view

Да се отправяме на път!

От 2014 г. насам, заедно с институциите, отговорни за защита на водите и природата, както и с помощта на местните ни партньори, работим по възстановяването на речни участъци и заливни територии в няколко влажни зони по Дунав. Нашата цел е да увеличим капацитета на реката с еквивалента на 4800 плувни басейна с олимпийски размери, а също и да възстановим влажни зони с площ от над 7 400 футболни игрища.

article
Районът на езерото Нойзидлер

Изграждайки съоръжения за задържане на вода, ние повишихме водните нива на няколко солени езера, страдащи от засушаване. По този начин запазихме флората и птиците в района, които са свикнали да обитават специалната морска среда.

article
Река Стара Драва

Драстично пониженото ниво на водата на хърватско-унгарската граница беше повишено със съоръжения за задържане на вода. Това подобри екологичното състояние на природните местообитания по един от най-дългите ръкави на Драва.

article
Гората Ланкоц

Задържайки вода, помагаме на прилежащата гора да получава достатъчно количество от нея.

article
Ръкавите на Драва

Свързахме реката с нейните затворени притоци на цели шест места. Така спомогнахме за възстановяването на естествения баланс – както в коритото на реката, така и на брега.

article
Широки Рит

Помогнахме за по-добро и стабилно екологично състояние на влажната зона, като подобрихме проводимостта на оводнителния канал и създадохме така необходимото водно огледало.

article
Обширните заливни зони на Гърла Маре и Врата

Укрепихме насипите и започнахме да възстановяваме каналите, така че площ от над 700 хектара отново да се превърне в царство на водата.

article
Персина – островът на пеликаните

С изграждането на шлюзове, регулиращи водния баланс, успяхме да върнем обратно на острова къдроглавите пеликани – изключително рядък вид в Европа.

article
Рибен проход на Русенски Лом

На този дунавски приток е изграден рибен проход, така че бентовете да не възпрепятстват естествената миграция на рибите.

article
Блатистата местност край Калимок

Оптимизирахме овлажняването, така че влажната зона, доскоро отделена от Дунав, да може отново да бъде хидравлично свързана с реката.

Покажи своята благодарност!

Ако искаш да върнеш на водата всичко, което ѝ дължиш, сподели нашето послание.

Защити водата!

Ако искаш да направиш повече, следвай нашите съвети:

save water Не прахосвай вода: използвай я разумно, както у нас, така и в чужбина
use rain-water Поливай с дъждовна вода; опитай да подобриш микроклимата на твоята градина
use rain-water Яж по-малко месо – не искаш да знаеш колко вода отива за производството му
use rain-water Събирай разделно, така че всичката пластмаса да може да бъде рециклирана!
use rain-water Направи нужното, за да опазиш водата в твоя дом – Земята