SEDM FAKTŮ, KTERÉ JE TŘEBA ZNÁT O PALMOVÉM OLEJI

Tabulka WWF hodnotící dopady palmového oleje ukazuje, že mnoho potravin, které jíme, stále přispívá k odlesňování planety. Zde jsou fakta, která je třeba znát.  

1. CO JE PALMOVÝ OLEJ?

Jedná se o jedlý rostlinný olej, který se získává z plodů palmy olejné, její latinský název je Elaeis guineensis. Vyrábět lze dva druhy tohoto oleje; surový palmový olej, který vzniká lisováním dužiny plodů palmy olejné a palmojádrový olej, který se získává drcením jader, chcete-li pecek, plodů palmy. Palma olejná pochází původně z Afriky, ale do jihovýchodní Asie byla přenesena před více než 100 lety jako okrasná dřevina. V současné době Indonésie a Malajsie produkují přes 85 % celosvětových dodávek, ale výrobou palmového oleje se zabývá i dalších 42 zemí.    

© James Morgan / WWF-International

2. KTERÉ VÝROBKY OBSAHUJÍ PALMOVÝ OLEJ?

Palmový olej je téměř ve všem – je téměř v 50 % veškerého baleného zboží, které se prodává v supermarketech, od pizzy, koblih a čokolády, až po deodoranty, šampóny, zubní pasty a rtěnky. Přidává se také do krmiv pro zvířata a v mnoha částech světa se také používá jako biopalivo.   

3. PROČ JE PALMOVÝ OLEJ VŠUDE? 

Palmový olej je extrémně univerzální olej, který má mnoho nejrůznějších vlastností a využití, díky tomu je tak rozšířený. Při pokojové teplotě zůstává polotuhý, takže dokáže udržet pomazánky roztíratelné; je odolný vůči oxidaci a do výrobků se přidává, aby prodloužil jejich trvanlivost; je stabilní při vysokých teplotách a díky tomu smaženým jídlům dodává křupavou texturu; je bezbarvý a bez zápachu, takže nemění vzhled ani vůni potravinářských výrobků. V asijských a afrických zemích se palmový olej používá na vaření, stejně jako my používáme olej slunečnicový nebo olivový.  

4. CO JE NA PALMOVÉM OLEJI PROBLEMATICKÉ?

Palmový olej byl a stále je hlavní hybnou silou odlesňování některých biologicky nejrozmanitějších lesů světa a ničí stanoviště již ohrožených druhů volně žijících živočichů jako je orangutan, slon trpasličí a nosorožec sumaterský. Tato ztráta lesů spojená s přeměnou rašelinných půd bohatých na uhlík způsobuje uvolňování milionů tun skleníkových plynů do atmosféry a přispívá tak ke změně klimatu. V rámci produkce palmového oleje ještě stále do jisté míry dochází k vykořisťování dělníků a využívání dětské práce. To jsou závažné problémy, které toto odvětví musí vyřešit, protože podobnému způsobu produkce je možné se vyhnout.    

© Chris J Ratcliffe / WWF-UK

5. JAKÁ ŘEŠENÍ JSOU K DISPOZICI?

Palmový olej lze vyrábět udržitelnějším způsobem a současnou situaci je možné změnit.   Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) byl založen v roce 2004 jako reakce na rostoucí obavy z dopadů produkce palmového oleje na životní prostředí a společnost. RSPO vytvořilo globální standardy pro odpovědnou produkci a získávání palmového oleje, které byly přijaty většinou globálního průmyslu. Kromě toho, že se podniky a firmy zavazují nakupovat a používat palmový olej s certifikací RSPO ve všech svých provozech na celém světě, WWF je také vybízí k transparentnosti při získávání a používání palmového oleje tak, aby věděly, od koho olej nakupují a kde byl vyrobený, a aby podporovaly a investovaly do programů drobných výrobců a iniciativ udržitelné krajiny. Pouze všechny tyto jednotlivosti dohromady nám umožní začít urychlovat přechod k tradičnímu a udržitelnému odvětví palmového oleje.    

© WWF / Carolyn Lim

6. PROČ PROSTĚ NEPŘEJDEME NA JINÝ ROSTLINNÝ OLEJ?

Palma olejná je plodina s velmi vysokou výnosností, která na danou výměru vyprodukuje více oleje než jakákoli jiná plodina pěstovaná k výrobě rostlinného oleje. Celosvětově palmový olej pokrývá 35 % světové poptávky po rostlinném oleji při využití pouhých 10 % veškeré půdy využívané za tímto účelem. K získání stejného množství alternativních olejů, jako např. oleje sójového nebo kokosového, by bylo třeba 4 až 10krát více půdy, což by stávající problém pouze přesunulo do jiných částí světa a ohrozilo jiná stanoviště a druhy. Kromě toho je palma olejná důležitou plodinou pro HDP rozvíjejících se ekonomik a jsou miliony drobných zemědělců, jejichž živobytí na produkci palmového oleje závisí. Bojkot palmového oleje není odpověď, místo toho je třeba trvat na rychlém řešení stávajících problémů a vyžadovat účinná opatření.     

7. MOHU VĚŘIT VÝROBKŮM S CERTIFIKÁTEM RSPO?

RSPO je standard vytvořený největší nezávislou třetí stranou a jeho cílem je zajistit udržitelnou produkci palmového oleje. Certifikovaný palmový olej chrání životní prostředí a místní komunity, které jsou na něm životně závislé, aby mohl i nadále zastávat klíčovou roli v rámci potravinové bezpečnosti. Společně s dalšími organizacemi hrajeme aktivní úlohu při ovlivňování a vytváření standardu RSPO, abychom zajistili, že bude lidem i planetě přinášet více záruk. V listopadu 2018 došlo k posílení standardu RSPO a ten nyní představuje základní nástroj, který firmám a podnikům umožňuje plnit jejich závazky týkající se palmového oleje – aby nebyl spojen s odlesňováním, rozšiřováním rašelinišť, vykořisťováním a používáním ohně k vypalování.       

CO MOHU UDĚLAT JÁ?

Můžete kontrolovat složení potravinářských výrobků, které kupujete a přestat kupovat zboží s obsahem palmového oleje, nebo hledat přímo výrobky podporující jeho udržitelnou produkci, které jsou označené certifikátem RSPO. 

Podívejte se na naši novou tabulku dopadů palmového oleje WWF Palm oil Scorecard a zjistěte, které z vašich oblíbených značek podporují jeho udržitelnou produkci, v jejímž důsledku nedochází k odlesňování a neničí se příroda. 

Navštivte stránku Dobré pro vás, dobré pro planetu